paramedisch, instituut, school, onderwijs, tso, bso, hbo, hbo5, sense, se-n-se, verpleegkunde, apotheekassistent, chemie, tandartsassistent, leefgroepenwerking, verzorging, opleiding, mechelen

Paramedisch Instituut

Start Opleidingen + Meer informatie A-, B- of C-attest?

A-, B- of C-attest?

Wat is het verschil tussen een A- en een B-attest?

Studenten gaan in het secundair onderwijs naar het volgende leerjaar als ze een oriënteringsattest A of B hebben gekregen. A betekent dat ze geslaagd zijn en hun studierichting verder kunnen zetten. Een B-attest houdt in dat de leerling de vooropgestelde doelen niet heeft behaald. Hij mag dan wel naar een volgend leerjaar over, maar niet naar om het even welke studierichting.

Wat is een C-attest?

Dat betekent dat de leerling niet geslaagd is voor het voorbije schooljaar, en dus moet 'blijven zitten'. De leerling mag niet overgaan naar een hoger leerjaar; verandering van studierichting binnen hetzelfde leerjaar mag wel.

De klassenraad beslist

In sommige gevallen mag een kind ook overgaan op basis van leeftijd: naar het tweede beroepsvoorbereidend leerjaar mag je als je veertien bent, naar een derde jaar BSO als je zestien bent. Het is telkens de klassenraad die daarover beslist.

Niet akkoord met het attest dat je kind op het einde van het jaar kreeg? Lees de procedure in het schoolreglement na: alleen via de weg die daar beschreven staat, kan je de beslissing in twijfel trekken.

(Bron: Klasse voor Ouders)